حرف زدن و هیچ نگفتن نیمی از هنر دیپلماسیست…!! ویل دورانت

دکمه بازگشت به بالا