راه مواجه كردن يك نفر با سايه اش اين است كه نور درونش را به اونشان دهی..

دکمه بازگشت به بالا