هر کس همانی را میبخشد که از ان زیاد دارد

دکمه بازگشت به بالا