همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست

دکمه بازگشت به بالا