ثروتمندان حسرت چیزهایی را میخورند که فقرانمیخورند

دکمه بازگشت به بالا