مقر خداوند الموت
  ۱۳۹۷-۰۹-۱۷

  مقر خداوند الموت

  مقر خداوند الموت پنجم خرداد نودوشش میعاد با مقرفرماندهی خداوند الموت …! در یک روز آفتابی و پس از طی…
  گون یاآستراگالوس
  ۱۳۹۸-۰۲-۰۱

  گون یاآستراگالوس

  گون یاآستراگالوس وقتیکه به ارتفاعات تقریبا بالای ۱۰۰۰ متر پا میگذاریم ،کم و بیش به بوته هایی برخورد میکنیم که…
  شبی در آغوش نگین گیلان
  ۱۳۹۷-۰۹-۳۰

  شبی در آغوش نگین گیلان

  شبی در آغوش نگین گیلان در گرما گرم روزهاي گرم نيمه خرداد و خسته از قيل وقال فضاي سرد و…
  من نکنم نظربه کس جز رخ دلربای تو
  ۱۳۹۷-۱۰-۰۵

  من نکنم نظربه کس جز رخ دلربای تو

  من نکنم نظربه کس جز رخ دلربای تو آذر۹۴ به هنگام باز گشت از قله تریشوم ماسوله که شرایط جوی…
  علم کوه،دومین قله بلند ایران
  ۱۳۹۷-۱۱-۲۶

  علم کوه،دومین قله بلند ایران

  علم کوه،دومین قله بلند ایران علم کوه، دومین قله بلند ایران با ارتفاع ۴۸۵۰ متر از سطح دریا.. علم کوه…
  قله اسلار..
  ۱۳۹۷-۱۲-۰۵

  قله اسلار..

  قله اسلار قله اَسلار ازجمله قله های منطقه شفت در جنوب غرب گیلان است که حدودا ۱۸۵۰ مترازسطح دریا فاصله…
  چراکوهنوردی؟
  ۱۳۹۷-۰۹-۲۰

  چراکوهنوردی؟

  چراکوهنوردی؟ آنجا یعنی جائیکه روی خروارها ، برگهای طلاگونه سرخ فام گام برمیداری، خش خش آرزوهای قشنگت را میشنوی که…
  شقایق
  ۱۳۹۸-۰۲-۰۴

  شقایق

  شقایق در توضیحات گل شقایق آمده است ،لاله داغداریا لاله خودرو که گیاهیست خودرو و وحشی با تعداد سه یا…
  دکمه بازگشت به بالا
  بستن