گزارشات طبیعت گردی و کوهنوردی

درفک شمالی

گزارش صعود به قله درفک ( جبهه شمالی–2600متر)

درفک شمالی:

سرپرست: زهرا خادمی
راهنما: محمد جواد باقری
نویسنده گزارش: سمیرا عالی
همنوردان: زهرا خادمی. سمیرا عالی.داوود کریم بخش. حجت جعفری. محمد جواد باقری

شکوه و عظمت آسمان و زمین راوقتی که در کوهستانی،بهتر در می یابی.آنجا که فروتنانه بر دامنه کوه گام می نهی و دستانت را سایه بان چشمانت می کنی تا دور دست ها ، خط های منظم رشته کوه ها را نظاره گر باشی. به دیواره عظیم و صیقل خورده نگاه می کنی و در شگفتی و شیدایی خلاصه می شوی.

مگر این سنگها و صخره های خفته در دل کوه و یا آن چین و شکن های منظم و متوالی افق های دور،در خود چه دارند که این چنین تو را شیدا می کنند.آنچنان شیدا می شوی که با هر گام، دوباره سر بلند می کنی تا نظاره گر این بی کرانگی زیبا شوی.من به قداست کوه ها معتقدم ، به پاکی دشت های پای چکاد کوه ها ، من بر چشمه ها ، سنگ ها ، تپه ها و دشت ها و دامنه های آن دست می کشم. هوایش را می بویم و می جویم تمام نشانه های مسیررا،تا شاید گوشه ای از این پاکی و عشق در من جریان یابد.

آری باید بر ناهمواری های دشت ، سختی سنگ و لطافت چمن زار های دامنه کوه دست کشید. این ها سخت عاشق اند و فراموش نمی کنندگذرت را ، حضورت را … پذیرا باش هر آنچه به تو تقدیم می کنند.

مسیر های صعود به قله2733متری درفک:( دلفک یا دالفک به معنای آشیانه عقاب )

1-رایج ترین و نرمال ترین مسیر صعود ، جبهه شرقی می باشد. ( دیلمان-شاه شهیدان–
اربناب–درفک ).
2-جبهه غربی که از دو روستا صعود می شود: یکی مسیر توتکابن-شیرکوه-دشت لارنه-
جیرونی-درفک و مسیردوم توتکابن–راجعون–جیرونی–درفک.
3-جبهه جنوب غربی که دارای دو مسیر صعود می باشد:یکی مسیر توتکابن-سی دشت-
ییلاق گنجو–درفک و مسیر دوم توتکابن-روستای دفراز-درفک.

* مسیر صعود جبهه شمالی که متفاوت از سایر مسیر ها و چالشی تر می باشد و حتما باید دو روزه صعود شودو ارتفاع قله نیز حدود100متر کمتر ازقله تابلو دار می باشد.قبل از احداث سد از روستای ” شهر بیجار ” ولی بعد از احداث سد از روستای ” براگور” (Ber Agur) از توابع بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار این امر ممکن است .البته باید با محیط بانی براگور برای باز کردن دروازه هماهنگی لازم انجام شود.*

گزارش صعود درفک از جبهه شمالی:

روز پنجشنبه(مورخ 9/6/1402) در ساعت19:15از بندر انزلی با یک ماشین سواری خارج شدیم .مربی گرامی خانم زهرا خادمی و راهنمای برنامه آقای محمد جواد باقری را در رشت سوار کرده و راهی امامزاده هاشم شدیم.پس از هماهنگی با محیط بانی روستای براگور در ساعت22:17به دروازه رسیدیم.پس از باز شدن دروازه وارد جاده خاکی منتهی به مبدا صعودشدیم. حدود18کیلومتر جاده خاکی منطقه جنگلی را باید طی کنیم تا به روستای ” دویله سرا ” در ارتفاع363متری با مختصات جغرافیایی N:36-57-46.2 و E:49-41-34.7 برسیم.


در ساعت23:40به دویله سرا رسیدیم. قرار شد استراحت کوتاهی کرده و نیمه شب حرکت کنیم. در تاریکی نیمه شب و در ساعت 00:10جمعه پیمایش را آغاز کردیم. مسیر جنگلی و بکر می باشد. به دلیل تاریکی شب،گام آهسته تر بود. دو مورد عبور از رودخانه در ابتدای مسیر داریم. رودخانه اول تقریبا راحت و رودخانه دوم در سه کیلومتری دویله سرا در ارتفاع400متری و با مختصات جغرافیاییN:36-56-53.7 و E:49-42-03.5 میباشد.

ادامه راه پس از عبور از رودخانه ها

پس از گذر از رودخانه پاکوب را ادامه می دهیم. مهتاب را بالای سر داشتیم . در هوای مطبوع شب از زیبایی های پیمایش در جنگل بهره می بردیم.در این منطقه از همان جنگل، اول مسیر تا مسیر نهایی به قله، دارای حیوانات وحشی از جمله گراز ، خرس و پلنگ می باشد. به دلیل بارندگی دو شب قبل در بسیاری از نقاط، رد و پای خرس و پلنگ کامال مشهود بود.پس از هفت کیلومتر پیمایش به یک چشمه فصلی در ارتفاع1043متری با مختصات جغرافیایی N:36-55-56.5 و E:49-43-02.7 میرسیم.
آسمان در حال روشن شدن بود. کمی بالاتر به یک چشمه دائمی در ساعت5:44در ارتفاع1092متری با مختصات جغرافیایی N:36-55-39.7 وٍ:49-42-57.2می رسیم.های مسیر جنگلی قابل رویت شد و دیواره عظیم درفک در روبرو نمایان گشت. درجنوب شرقی و پای دیواره ، کفتر خانی در چمن زار سبزبی بدیل می درخشید. بعد از ده کیلومتر پیمایش درساعت6:50به ” تی تی سرا ” ( کلبه آقا و خانم سلطانپور ) در ارتفاع1350متری بامختصات جغرافیایی  N:36-54-57 وE:49-42-44.2رسیدیم.
در صحبت با مرد جوان آنجا متوجه شدیم که پسر آقای سلطانپور می باشند و پدر به رحمت خدا رفته و مادر هم در شهر به سر می برند. ( برای من خاطرات ده سال پیش تداعی شد که در این کلبه شب مانی کردیم و صبح برای صعود راهی شده بودیم. )پس از مشورت بین خودمان که از مسیر شکاف غربی برویم یا اشتنیف در جنوب شرقی، به این نتیجه رسیدیم که از شکاف صعود کرده و از اشتنیف–کفتر خانی برگردیم.( از تی تی سرا و مسیر شکاف تا قله حدود4کیلومتر و تی تی سرا–کفتر خانی–اشتنیف–قله حدود8کیلومتر است. )

کمی استراحت

به دستور سرپرست تا ساعت8:00برای استراحت و صرف صبحانه وقت گذاشته شد. در منطقه تی تی سرا و داخل کلبه آنتن دهی تلفن همراه موجود بود. از آفتاب و گرمای آن در حال استفاده کردن بودیم ولی باید از این دشت زیبا خداحافظی می کردیم و به راه طولانی خود ادامه می دادیم. شکاف پر بود از تخته سنگهای ریز و درشت که با علف و بوته های خار پوشانده بود.

معلوم بود که در سال های اخیر رفت و آمدی صورت نگرفته است.خلاصه شکاف پر شیب با بوته های خار را طی کردیم و به جنگلی پر شیب در بالا دست رسیدیم. هیج کجا پاکوب مشخصی وجود نداشت و ما پشت راهنما در جهت قله در حال بالا کشیدن از شیب با گرفتن بوته ها و تخته سنگ های مسیر بودیم. سر انجام به مکان امن و آباد تری رسیدیم . در پشت ما دریاچه شهر بیجار به وضوح نمایان بود.در ساعت12:20پس از طی12.8کیلومتر به دشت صخره ای زیر قله به مختصات جغرافیایی N:36-54-49.8 وE:49-41-38.3رسیدیم.ارتفاع حدود2229متر بود.
دشت به سنگها و صخره های زیبا مزین بود. قابل گفتن است که در اردیبهشت ماه پر از گل های زرد و آبی میشود.با دریاچه و سد عکس گرفته و راهی قله شدیم.سر انجام پس ازطی14کیلومتر در ساعت13:15به قله شمالی درفک در ارتفاع حدود2600متری با مختصات جغرافیایی N:36-54-29.4 وE:49-41-43.2رسیدیم.

لبخند روی قله

و بالاخره سنگچین قله درفک شمالی

خوشحال از این صعود پر چالش و سخت مشغول استراحت شدیم.

وقتی بر فراز قله قرار گرفتی لبخندت را نثار تمامی سنگ ریزه هایی کن که در طول مسیر پایت را آزردند…!

ساعت14:00و زیر آفتاب داغ ظهر به راه افتادیم. خانه های کاسه درفک و دو برکه آب کنار هم از بالا بسیار چشم نواز بودند.منطفه تقریبا شلوغ بود و ماشین های آفرود هم در منطقه حضور داشتند.پس از طی حدود3کیلومتر از قله در ساعت15:50به ابتدای تنگه اشتنیف برای فرود رسیدیم. مختصات جغرافیایی آن N:36-53-27.2 و E:49-43-06.7می باشد. ( تا این جا حدود17کیلومتر پیمایش).
تنگه یا دهلیز را پایین کشیده و وارد دشت پر شیب منطقه شدیم .پس از حدود یک کیلومتر به چشمه اشتنیف که در کنار تک درختی زیبا در بالادست کلبه ها بودرسیدیم. ( ارتفاع حدود2088متر ومختصات جغرافیایی آن N:36-53-45.3 وE:49-43-38).

تجدید قوا با نوشیدن آب خنک

آب همه ما به اتمام رسیده بود .خلاصه یک دل سیر آب خورده و بطری ها را از آب خنک آنجا پرنمودیم.استراحتی کرده و راهی کفتر خانی شدیم. برای رسیدن به کفتر خانی ، باید یک دهلیز با شیب تند را پایین کشید و روی پاکوب مشخص جنگلی به منطقه رسید.پس از پیمایش حدود2کیلومتر ازمنطقه اشتنیف در ساعت6:20به دشت سرسبز کفتر خانی رسیدیم. ( حدود20کیلومتر تا اینجا )کمی بالاتر یک لار آب در مختصات جغرافیایی N:36-54-28.8وE:49-43-06.4  وجوددارد.
بدون توقف به سمت تی تی سرا حرکت کردیم. هوا رو به تاریکی بود و ما در ساعت19:05به تی تی سرا و کلبه سلطانپور رسیدیم. چراغ پیشانی ها را هم زده بودیم .در آنجا با استقبال گرم خانواده سلطانپور مواجه شدیم. عروس خانواده با چای از ما پذیرایی کرد و این چای به همه ماانرژی دوباره بخشید. پس از صرف چای توسط میزبان مهربان و خداحافظی با خانواده سلطانپور درساعت20:00به سمت پایین حرکت کردیم.در طول مسیر برگشت استراحت های کوتاهی داشتیم وبه دلیل کم خوابی کند بودیم.
سر انجام درساعت2:43بامداد شنبه به دویله سرا و کنار ماشین رسیدیم و یک صعود سخت و چالشی را به سلامت به پایان رساندیم.

سپاس از تک تک همنوردان شرکت کننده در این برنامه.

پارس گیلدا

با تشکر از همنورد گرامی سرکار خانم عالی و گزارش کاملشان.لازم به توضیح میداند به جهت حفظ امانت عین گزارش ایشان بدون هر گونه دخل تصرف درج گردیده است.

درفک شمالی

مطالب بیشتر

نمایش بیشتر

مدیر سایت

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق / چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست..! "حافظ" ......؛ نام و نام خانوادگی:حسین شعبانی مژدهی ؛ شغل: آزاد؛ تحصیلات: لیسانس در مهندسی؛ متاهل و پدر ؛ علاقمند به طبیعت گردی و کوهنوردی و عکاسی ومستندکردن تجارب نزدیک به هفت دهه پیمایش در این محنتگه خاکی..

نوشته های مشابه

2 دیدگاه

  1. سلام. خیلی خوشحال میشم اگر جایی در گزارش درفک شمالی ایراد یا نکته ای داره ، ذکر شود. با تشکر

    1. درود و ارادت
      گزارش با ادبیات خاص خودش بسیار عالی وبدون نقص نوشته شده و بنظرم از هر حیث کامل میباشد.با توجه به اینکه کمتر گزارشی از صعود جبهه شمالی درفک به این کاملی موجود میباشد بدون شک مورد استفاده کوهنوردانی که منبعد از این جبهه قصد صعود داشته باشند خواهد بود.بجز چند مورد ایراد جزئی که آنهم فکر کنم ناشی از برگردان فایل پی دی اف بوده باشد به مسئله خاصی در گزارشتان برخورد نکردم وآنها را نیز خودم اصلاح کردم.بار دیگر این صعود را به شما و همنوردانتان تبریک گفته و نیز بابت زحماتی که برای تهیه این گزارش شیوا کشیدید واجازه نشر آنرا در این سایت دادید تشکر میکنم.همیشه برفراز وهمواره در اوج باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا